Magyar Rehabilitációs Társaság XXXIX. Vándorgyűlése

Absztrakt beküldés (2020.09.13-ig)

Felhasználói adatok

Email:

Személyes adatok

Titulus:
Vezetéknév:
Keresztnév:
Munkahely:
Irányítószám:
Város:
Utca, házszám:
Tel:
MTA doktora:
Nem
Igen
Rendelkezik-e PhD tudományos fokozattal:
Nem
Igen
Kérjük jelölje meg, hogy melyik tudományos főtémához gondolja sorolni a munkáját:
AKTIVIZÁLÓ ÁPOLÁS
LYMPHOEDEMA
KONDUKTÍV PEDAGÓGIA
KARDIO-PULMONOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ
NEUROLÓGIAI FIZIOTERÁPIA
INFEKCIÓKONTROLL A REHABILITÁCIÓBAN-A COVID-19 JÁRVÁNY REHABILITÁCIÓT ÉRINTŐ TAPASZTALATAI
ORTOPÉD-TRAUMATOLÓGIAI BETEGEK REHABILITÁCIÓJA
EMELLETT EGYÉB, SZABADON VÁLASZTOTT TÉMÁK

Prezentáció formája

Prezentáció formája:
Előadás
Poszter

Absztrakt

Az absztraktok terjedelme maximum 250-350 szó terjedelemben - max. 3000 karekter (a cím és a szerzők neve, munkahelye nélkül). Kérjük először az előadó nevét adja meg a szerzők közül. Kérjük KUTATÓMUNKA ismertetésére az alábbi 4 bekezdések felhasználását: Bevezetés, Módszer, Eredmények, Konklúzió. EGYÉB, előbbi kategóriába nem tartozó összefoglaló esetén az alábbi 3 bekezdés szükséges: Bevezetés, Tárgyalás, Konklúzió. Az utolsó blokkban lehetőség van Hivatkozások (max. 3) megadására. Fontos, hogy az absztrakt önmagában is világosan közvetítse a szerző mondanivalóját és azt, hogy mindezt mire alapozta. A Tudományos Bizottság nem tud elfogadni olyan összefoglalót, amely csak „beharangozó” és az előbbiek nem derülnek ki belőle egyértelműen.
Főcím:
Szerzők
Titulus
Név
Munkahely
Kérjük jelölje meg, hogy milyen típusú absztraktot kíván beküldeni:
Kutatómunka
Előbbi kategóriába nem sorolható munka
Tagolás 1:
Hátralévő karakterek száma: 550
Tagolás 2:
Hátralévő karakterek száma: 550
Tagolás 3:
Hátralévő karakterek száma: 550
Tagolás 4:
Hátralévő karakterek száma: 550
Tagolás 5:
Hátralévő karakterek száma: 550